Pełne zasady rekrutacji znajdują się na stronie 

https://put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się przez system irk.put.poznan.pl

 

KROK 1

Utworzenie konta w systemie rekrutacyjnym pod adresem rekrutacja
Konto można utworzyć nawet przed uruchomieniem naboru na daną edycję

KROK 2

Uzupełnienie wszystkich danych w systemie

KROK 3

Po pojawieniu się na stronie studiów informacji o otwarciu naboru należy w systemie rekrutacyjnym wybrać kierunek Inżynieria Systemów Zasilania Wodorem

KROK 4

Dokonanie opłaty za studia po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu

KROK 5

Podpisanie podania i umowy oraz okazanie dyplomu ukończenia studiów (na pierwszym zjeździe).
Rekrutacja trwa do 13.10.2023 r.