Studia Podyplomowe Inżynieria Systemów Zasilania Wodorem powstały w wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Wydziału Technologii Chemicznej. Współpraca między Wydziałami umożliwia interdyscyplinarne prowadzenie zajęć w zakresie systemów zasilania wodorem z uwzględnieniem zagadnień chemicznych procesów oraz wykorzystania wodoru w środkach transportu.   

Aktualizacja sal i zajęć w dniach 28.10, 19.11 oraz 17.12.2023 r.

Studium Podyplomowe uroczyście rozpoczęte – 21.10.2023 r.

21 października 2023 r. na Wydziale Inżynierii Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej zainicjowano pierwszą edycję Studiów Podyplomowych Inżynieria Systemów Zasilania Wodorem. 

Spotkanie inauguracyjne uświetnili swoją obecnością Pani Prorektor PP Agnieszka Misztal, Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Grzegorz Bykowski – Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Dariusz Michalak – Członek Zarządu Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., Anna Nowak-Pilarska – Kierownik Rozwoju Organizacji w Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., Piotr Michalak – Zastępca Dyrektora Centrum Pojazdów Szynowych Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Maciej Andrzejewski – Członek Zarządu ds. Rozwoju w firmie H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Kamil Kubiak – General Manager w Porsche Centrum Poznań, Leszek Cwojdziński – Dyrektor ds. programów wojskowych Airbus, Ewa Kaczorek – Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej, Zbigniew Nadolny – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Pierwszą edycję studiów podyplomowych we współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Wydziału Technoilogii Chemicznej uznaje się za otwartą – powiedział na rozpoczęciu Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu – prof. Jacek Pielecha. Pani Prorektor przypomniała kilkudziesięcioletnie doświadczenie Uczelni w kształceniu kadr dla otoczenia gospodarczego oraz działania, które wpisują się w najnowsze trendy zrównoważonego rozwoju. Kierownik studiów podyplomowych – prof. Ireneusz Pielecha scharakteryzował program studiów podyplomowych zaznaczając, że opracowano go z ukierunkowaniem w szczególności na aspekty praktyczne zastosowania systemów zasilania wodorem.

Rozpoczęcie Studium Podyplomowego

Zapraszamy wszystkich Słuchaczy Studium na uroczyste otwarcie tego Studium podczas pierwszych zajęć, które odbędą się w dniu 21.10.2023 o godz. 9.00.  
Swoją obecność potwierdzili:
   dr hab. inż. Agnieszka MISZTAL, prof. PP – Prorektor ds. studenckich i kształcenia
   prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA – Dziekan Wydziału

Zajęcia na Studium Podyplomowym rozpoczynają się w dniu 21.10.2023 o godz. 8.00 w Centrum Wykładowym sala L121 (plan obok).  


Liczba zgłoszeń już umożliwia otwarcie studiów podyplomowych! Rekrutacja jednak nadal trwa! Zapraszamy! 

Wkrótce więcej szczegółów i plan zjazdów!

Celem studiów Inżynieria Systemów Zasilania Wodorem jest uzyskanie wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych dotyczących wodoru, jego wytwarzania, magazynowania i transportu. Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły teoretycznych i eksploatacyjnych informacji dotyczących spalania wodoru w silnikach oraz ich wykorzystania w ogniwach paliwowych. Zagadnienia dotyczące certyfikacji elementów wyposażenia instalacji wodorowych wzbogacą wiedzę w zakresie konstrukcji i badań takich układów. Dodatkowo zwrócona będzie uwaga na zagadnienia modelowania i symulacji spalania wodoru w przestrzeniach zamkniętych.

Cykl kształcenia

liczba semestrów: 2
liczb godzin: 188

Rekrutacja (od 1.06.2023)

Czas trwania studiów   

od / 30-09-2023/
do / 30-06-2024/

Terminy zgłoszeń

od /1-06-2023/
do /13-10-2023/ (przedłużony termin o 2 tygodnie) 

Terminy zajęć

Soboty, niedziele: 10 zjazdów w semestrze (2-3 zjazdy w miesiącu) w godzinach 9-19

Koszt brutto udziału w studiach jednej osoby

5 500 zł

Uwagi, objaśnienia, ważne informacje dotyczące organizacji studiów odpłatności i jej formy, itp.

numer konta bankowego
opis przelewu: Imię i nazwisko kandydata – Studia podyplomowe: Wodór
Możliwość opłaty w 2 ratach – za każdy semestr osobno          

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha, 61-224-4502, 609-310-406; ireneusz.pielecha@put.poznan.pl