Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
W/C/L/P//ECTS

Prowadzący

1.

Wytwarzanie, przechowywanie i transport wodoru

8E/-/16/-//3

dr inż. Beata Kurc
dr hab. inż. Maciej Galiński, prof. PP
dr inż. Monika Figiela
dr inż. Ewelina Rudnicka

2.

Zasilanie silników spalinowych paliwami gazowymi

8Z/-/8/-//3

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
mgr inż. Filip Szwajca
dr inż. Wojciech Cieślik

3.

Ogniwa paliwowe w elektromobilności

10E/-/14/-//3

dr inż. Wojciech Cieślik
mgr inż. Filip Szwajca
mgr inż. Dariusz Begier

4.

Badania i certyfikacja elementów układów wodorowych I

16Z/-/-/-//2

dr hab. inż. Łukasz Rymaniak, prof. PP
prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
prof. dr hab. inż. Paweł Fuć
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

5.

Narzędzia symulacyjne w układach napędów wodorowych

6Z/-/12/-//3

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
mgr inż. Filip Szwajca
dr inż. Karol Bandurski

6.

Seminarium

-/-/-/8/1

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Suma godzin: ogółem – 106

48/-/50/8//15


Semestr II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
W/C/L/P//ECTS

Prowadzący

1.

Krajowe i europejskie strategie wodorowe

16Z/-/-/-//3

dr inż. Beata Kurc
dr hab. inż. Maciej Galiński, prof. PP

2.

Badania i certyfikacja elementów układów wodorowych II

16Z/-/-/-//3

dr hab. inż. Łukasz Rymaniak, prof. PP
prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
prof. dr hab. inż. Paweł Fuć
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

3.

Systemy zarządzania energią napędów zasilanych wodorem

8E/-/16-/4

dr inż. Wojciech Cieślik
mgr inż. Filip Szwajca

4.

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w sektorze wodorowym

10E/8/-/-/4

dr hab. inż. Adrian Gill
mgr inż. Mateusz Motyl

5.

Seminarium dyplomowe

-/-/-/8/1

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Suma godzin: ogółem – 82

50/8/16/8//15